Loadcell Mettler Toledo MTB

Được sản xuất theo tiêu chuẩn OIML C3, C6 NTEP  IIIM 5.000d and IIIS 3.000d

Thiết kế theo tiêu chuẩn: IP 68/69

Vật liệu inox 304

Ứng dụng: Cân động, cân băng tải, cân bồn, cân chiết rót

Model MTB
Rated Capacity (kg)  5 – 10 – 20 – 30 – 50 – 100 – 200 – 300 – 500
Rated output (mV/V) 2 ± 0.1%
Combined Error (% R.O) ≤ 0.018
Creep for 30 min (% R.O) ≤ 0.017
Excitation Recommended (V) 5-15
Maximum (V) 20
Teminal Resistane Excitation (Ω) 383
Output (Ω) 350 ± 1
Compensated Temperature Range (0C) -10 ~ +40
Operating Temperature Range (0C) -30 ~ +80
Material & plate Stainless steel