Loadcell Mettler Toledo 1022

Được sản xuất theo tiêu chuẩn OIML R60C3 and NTEP III S/M Class 5.000d

Thiết kế theo tiêu chuẩn: IP 67

Vật liệu nhôm hợp kim

Ứng dụng: Cân bàn kích thước tối đa 350 x 350mm, cân đóng gói…

Model 1022
Rated Capacity (kg)  3 – 5 – 7 – 10 – 15 – 20 – 30
Rated output (mV/V) 2 ± 0.2
Combined Error (% R.O) ≤ 0.016
Creep for 30 min (% R.O) ≤ 0.0167
Excitation Recommended (V) 5-15
Maximum (V) 20
Teminal Resistane Excitation (Ω) 410 ± 10
Output (Ω) 350 ± 4
Compensated Temperature Range (0C) -10 ~ +40
Operating Temperature Range (0C) -30 ~ +80
Material & plate Aluminum