Loadcell Mettler Toledo SLB 515

Được sản xuất theo tiêu chuẩn OIML C3 and NTEP IIIM 5.000d

Thiết kế theo tiêu chuẩn: IP 68/69

Vật liệu Inox 304

Ứng dụng: Cân sàn kích thước lớn, cân phiễu, cân bồn hóa chất, cân chiết rót

Model SLB 515
Rated Capacity (kg)  110 – 220 – 550 – 1100 – 2200 – 4400
Rated output (mV/V) 2 ± 0.1%
Combined Error (% R.O) ≤ 0.018
Creep for 30 min (% R.O) ≤ 0.017
Excitation Recommended (V) 5-15
Maximum (V) 20
Teminal Resistane Excitation (Ω) 382 ± 4
Output (Ω) 350 ± 1
Compensated Temperature Range (0C) -10 ~ +40
Operating Temperature Range (0C) -30 ~ +80
Material & plate Stainless steel