Đầu cân SI 530

Tối ưu hóa cho ứng dụng kiểm tra

· Đa Hiển thị (Chính, Phần Số, Dưới, Mục tiêu, Trên, Dưới Đếm, Đúng số đếm, Trên Số Đếm)

· Thiết bị kiểm tra loại thấp cấp, Phòng thí nghiệm

· Chế độ cân: Chế độ cảm biến ảnh, chế độ giữ đỉnh, chế độ kiểm tra bình thường

 

Model SI-530
Loadcell applied voltage DC 5V
Input Sensitivity Min 0.1µV/D
Input Signal Max 3.0µV/V
Internal degradability 1/2.000.000
External  degradability 1/20.000
A/D Conversion speed 60 times/sec
Display Conversion speed 60 times/sec
Display 7 segment, 15-digit red FND 2 Lines, H=9mm
Unit Display G, kg, t, pcs, oz,lb
Power AC 110V ~ 220V 50/60Hz, 20W
Temperature used -100C ~ 400C
External input 6EA
External output 7EA
Product Size (mm) 200 x 100 x 127 ( W x H x D)
Product Weight (kg) Approx 1.25
Interface Standa RS-232C, Current loop
Options Analog out (V-out: 0 ~ 10V, I-out: 4-20mA), RS- 442, RS-485, SD memory card, Wireless interface