Đầu cân SI510

Chuyên sử dụng cân đóng gói, đóng bao

Hiển thị nhiều nội dung cần cài đặt trên màng hình ( trọng lượng, số lượng, độ rơi,..)

Chế độ cân: cài đặt giới hạn cân, mức đóng gói

Chức năng bù rơi tự động

Model SI-510
Loadcell applied voltage DC 5V
Input Sensitivity Min 0.1µV/D
Internal degradability 1/2.000.000
External  degradability 1/20.000
A/D Conversion speed 60 times/sec
Display Conversion speed 60 times/sec
Display 7 segment, 6-digit red FND, H=20mm
Power AC 110V ~ 220V 50/60Hz, 20W
Temperature used -100C ~ 400C
External input 6EA
External output 7EA
Product Size (mm) 200 x 100 x 127 ( W x H x D)
Product Weight (kg) Approx 1.23
Interface Standa RS-232C, Current loop
Options Analog out (V-out: 0 ~ 10V, I-out: 4-20mA), RS- 442, RS-485, SD memory card, Wireless interface