Cân điện tử ENTRIS Sartorius

Cân phân tích phòng LAB, Phòng thí nghiệm trường dược

Cân tỷ trọng vàng, cân hàm lượng vàng

Cân đá quí, cân bạch kim, cân bạc

Cân tỷ trọng mủ cao su

Tính năng:

Cân độ phân giải rất cao: 1/600.000

Màn hình hiển thị LCD cao 15mm, có đèn tự sáng khi cân

Có nhiều ngôn ngữ lựa chọn: English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish  

Cân có sẵn quả chuẩn bên trong, tự động CAL không cần quả chuẩn

Cân phân tích được tỉ trọng, hàm lượng, chất rắn so với nước.

Cân có chức năng tính % khi sử dụng cân chiết rót, chức năng đếm số lượng mẫu.

Cân có nhiều đơn vị cân khác nhau như: Grams, Kilograms, Carats, Pounds, Ounces, Troy ounces, Hong Kong taels, Singapore taels, Taiwan taels, Grains, Pennyweights, Milligrams, Parts perpound, China taels, Mommes, Austriancarats, Tola, Baht, Mesghal, Tons,Pounds: ounces, Newton

Lồng kính chắn gió có 3 hướng cửa: bên trái, bên phải, phía trên

Sử dụng nguồn điện : 110 – 220V adapter

 

Model  Max.capacity (g)  Readability (mg)  Pan size (mm) (W x D)
ENTRIS 64i 60 0.1 Ø 90
ENTRIS 124i 120 0.1 Ø 90
ENTRIS 224i 220 0.1 Ø 90
ENTRIS 153i 150 1 Ø 115
ENTRIS 323i 320 1 Ø 115
ENTRIS 423i 420 1 Ø 115
ENTRIS 623i 620 1 Ø 115
ENTRIS 822i 820 10 Ø 150
ENTRIS 2202i 2200 10 180 x 180
ENTRIS 3202i 3200 10 180 x 180
ENTRIS 4202i 4200 10 180 x 180
ENTRIS 6202i 6200 10 180 x 180
ENTRIS 2201i 2200 100 180 x 180
ENTRIS 5201i 5200 100 180 x 180
ENTRIS 8201i 8200 100 180 x 180
Chuẩn nội: CAL không cần quả chuẩn

 

Model  Max.capacity (g)  Readability (mg)  Pan size (mm) (W x D)
ENTRIS 64 60 0.1 Ø 90
ENTRIS 124 120 0.1 Ø 90
ENTRIS 224 220 0.1 Ø 90
ENTRIS 153 150 1 Ø 115
ENTRIS 323 320 1 Ø 115
ENTRIS 423 420 1 Ø 115
ENTRIS 623 620 1 Ø 115
ENTRIS 822 820 10 Ø 150
ENTRIS 2202 2200 10 180 x 180
ENTRIS 3202 3200 10 180 x 180
ENTRIS 4202 4200 10 180 x 180
ENTRIS 6202 6200 10 180 x 180
ENTRIS 2201 2200 100 180 x 180
ENTRIS 5201 5200 100 180 x 180
ENTRIS 8201 8200 100 180 x 180
Chuẩn ngoại: CAL cần quả chuẩn