Loadcell DINI ARGEO SBX – 1KL

Được sản xuất theo tiêu chuẩn C3 precision class

Thiết kế theo tiêu chuẩn: IP 68

Vật liệu : Stainless Steel

Ứng dụng: Cân sàn kích thước lớn, cân phiễu, cân bồn hóa chất, cân chiết rót

Model SBX- 1KL
Rated Capacity (kg)  500 – 1000 – 2000 – 2500 – 3000 – 4500 – 10000
Rated output (mV/V) 2 ± 0.5%
Output Resistance (Ω) 1000
Combined Error (% FS) ≤ 0.017
Creep for 30 min (% FS) ≤ 0.02
Excitation Recommended (V) 5-10
Maximum (V) 15
Teminal Resistane Excitation (Ω) 1100 ± 20
Output (Ω) 1000 ± 20
Compensated Temperature Range (0C) -10 ~ +50
Operating Temperature Range (0C) -20 ~ +60
Material & plate Stainless Steel
 Cable 6-wire shielded cable, 5 m long, 5 mm 
Colour
Function
  —
SHIELD
YELLOW
OUTPUT +
GREY
SENSE +
BROWN
INPUT +
WHITE
OUTPUT –
GREEN
INPUT –
PINK
SENSE –