Loadcell DINI ARGEO FXC

Được sản xuất theo tiêu chuẩn C3 precision class

Thiết kế theo tiêu chuẩn: IP 68

Vật liệu : Stainless Steel

Ứng dụng: Cân sàn kích thước lớn, cân phiễu, cân bồn hóa chất, cân chiết rót

Model FXC
Rated Capacity (kg)  10 – 20 – 50 – 100 – 200 – 300 – 500
Rated output (mV/V) 2 ± 0.1%
Output Resistance (Ω) 350
Combined Error (% FS) ≤ 0.017
Creep for 30 min (% FS) ≤ 0.025
Excitation Recommended (V) 5-10
Maximum (V) 15
Teminal Resistane Excitation (Ω) 385 ± 20
Output (Ω) 350 ± 5
Compensated Temperature Range (0C) -10 ~ +40
Operating Temperature Range (0C) -20 ~ +60
Material & plate Stainless Steel
 Cable 4-wire shielded cable, 3 m long, 4 mm 
Wiring Code
Colour
Function
  —
SHIELD
BLACK
OUTPUT +
RED
INPUT +
BLUE
OUTPUT –
WHITE
INPUT –