Đầu cân XK 3101 KM05

Đầu cân XK 3101 KM 05 được thiết kế chuyên dụng cho các hệ thống điều khiển, các hệ thống cân đóng bao tự động. Với ngõ ra Relay hoặc tín hiệu điều khiển Tương tự (Analog)

Ứng dụng trong cân đóng bao, cân đóng gói thực phẩm, cân đóng bao thức ăn gia súc, cân đóng bao gạo

Hệ thống cân trạm trộn bê tông, cân trạm trộn nhựa nóng

Cân kiểm tra, cân chiết rót.

 

Model XK 3101 – KM 05
Loadcell applied voltage DC 5V
Input Sensitivity 0.6µV/D
Internal degradability 1/1.000.000
External  degradability 1/20.000
A/D Conversion speed 50 times/sec
Display Conversion speed 50 times/sec
Display LED 7 digits, H= 0.56 Inch
Power AC 110 ~ 220v
Temperature used -100C ~ 400C
External input 1
External output 1
Product Size (mm) 170 x 85 x 100( W x H x D)
Product Weight (kg) Approx 0.3
Panel cutting size 150 x 75 (W x H)
Interface Standa RS-232C, RS-442, RS-485, Modbus
Options Analog out (V-out: 0 ~ 10V, I-out: 4-20mA)