Đầu cân SI 520

Chuyên sử dụng chức năng cân đếm

Cài đặt nhiều chức năng ( trọng lượng tổng, trọng lượng từng đơn vị, đơn vị cân, kiểm tra, đếm mẫu…)

Chức năng đếm số lượng/ trọng lượng 1 mẫu

Chế độ cân: chế độ giới hạn, chế độ đóng gói, chế độ kiểm tra

 

Model SI-520
Loadcell applied voltage DC 5V
Input Sensitivity Min 0.1µV/D
Input Signal Max 3.0µV/V
Internal degradability 1/2.000.000
External  degradability 1/20.000
A/D Conversion speed 60 times/sec
Display Conversion speed 60 times/sec
Display 7 segment, 15-digit red FND 2 Lines, H=9mm
Power AC 110V ~ 220V 50/60Hz, 20W
Temperature used -100C ~ 400C
External input 6EA
External output 7EA
Product Size (mm) 200 x 100 x 127 ( W x H x D)
Product Weight (kg) Approx 1.25
Interface Standa RS-232C, Current loop
Options Analog out (V-out: 0 ~ 10V, I-out: 4-20mA), RS- 442, RS-485, SD memory card, Wireless interface